اجرای سامانه ها و لینک های رادیویی

بسیاری از شبکه های گسترده امروزی در کنار کاربردهای مختلف نیاز به راه اندازی شبکه های رادیویی و ارتباطات بی سیم دارند. در بسیاری از مناطق صعب العبور و ناهموار امکان راه اندازی شبکه های اترنت یا بی سیم وای فای با برد کم وجود ندارد و یا همراه با هزینه های زیاد و کاهش کیفیت است. در چنین شرایطی نیاز به سامانه های رادیویی اهمیت خود را نشان می دهد. طراحی شبکه های رادیویی با توجه به مسائلی همچون محل قرارگیری تجهیزات، موقعیت فرستنده ها و گیرنده ها، پوشش سیگنال، وضعیت آنتن ها، موضوع افزایش دهنده های برد و تکرار کننده ها و مسائلی از این دست از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در نتیجه طراحی و پیاده سازی آنها می تواند موجب بروز چالش های فراوانی در سازمان باشد.پیشرونگارهدف با تیم مجرب فنی خود توانایی طراحی و پیاده سازی انواع سامانه های رادیویی و مایکرویو مخابراتی چند نقطه به چند نقطه، چند نقطه به یک نقطه، لینک های رادیویی نقطه به نقطه PMP باندهای اصلی 7GHz و 38GHz را دارا می باشد. همچنین این شرکت می تواند طراح، تامین کننده تجهیزات و مجری شبکه های ماهواره ای و پروژه های EPC در ارتباطات رادیویی باشد.