مهندسی شبکه

بخش مهندسی شبکه شرکت پیشرونگارهدف با ایجاد ساختارهای ستادی و اجرایی و به کارگیری متخصصین و مهندسین مجرب در سطوح علمی مختلف و دارای گواهینامه های مورد تایید شرکت های پایه گذار اصول مهندسی شبکه مانند سیسکو و مایکروسافت با تکیه بر سال ها تجربه مدیریت پروژه های کشور فعالیت داشته و در تعامل با دیگر بخش های کلیدی، نقش مهمی را در پیشبرد اهداف شرکت ایفا می کند.

این متخصصین مجرب با اشراف و تسلط کامل بر اصول و استانداردهای بین المللی طراحی و اجرای پروژه های ICT بر اساس اصول طراحی های ماژولار و سلسله مراتبی، بر اهمیت سهولت و کیفیت روند پروژه های مشاوره، طراحی و اجرا تکیه نموده و برقراری تعامل بین هزینه و کیفیت را متناسب با نیازمندی مشتریان، سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهند.