اشعار سروده شده توسط هوش مصنوعی حتی کارشناسان را فریب داد

تاریخ: 97/2/9

هوش مصنوعی در بسیاری از زمینه ها هنوز نمی تواند انسان را فریب دهد. با این حال محققان مایکروسافت در همکاری با پژوهشگرانی از دانشگاه کیوتو ژاپن تلاش کرده اند نوعی هوش مصنوعی را توسعه دهند که می تواند با الهام از تصاویر شعر بسُراید. در ادامه افرادی را مورد آزمایش قرار دادند تا دریابند آیا تفاوت این شعرها با نمونه های سروده شده توسط انسان ها برایشان قابل تشخیص است؟

محققان برای آموزش هوش مصنوعی، از شبکه های عصبی برای تحلیل هزاران شعر سروده شده توسط انسان ها بهره بردند. از سوی دیگر هوش مصنوعی به گونه ای آموزش داده شد که برخی از اشعار را با مشاهده یک تصویر به مرتبط ترین شکل ممکن بسراید. در نهایت از انسان ها نیز درخواست کردند شعرهایی را بسرایند.

با همکاری اعضای تحریریه دیجیاتو تلاش کردیم متن اصلی به طرزی شاعرانه ترجمه شود که البته با وضعیت شعرهای هوش مصنوعی انتظار چندان بالایی از هیچ کسی نداشته باشید.

یکی از شعرها که با نشان دادن تصویر یک خرچنگ مرده به هوش مصنوعی سروده شده، به این شرح است:

اکنون من از خود خسته ام

بگذار آبی بیکران باشم

زیر آسمان عریان شکار شدم

آب سرد و هوای آبی داغ

نوری که سوسو می زند هرگز نمی رسد

به نظر می رسد ....

شعر دیگری که بر اساس تصویری از یادبود جنگ سروده شده به این شرح است:

در شهری بزرگ بودم

می چرخیدم و فریاد می زدم

صدای جاده

مرا با خود برد

کوه ها گذشتند

خیابان ها رفتند

سکوت باریدن گرفت

هنوز سکوت باقیست

فرو رفته در درخشش خود

و شعری دیگر که بر اساس تصویر یک چشم انداز معنوی سروده شده:

خورشید می درخشد

باد می رقصد

درختان عریان

و تو می رقصی ...

در انتها شعرهای سروده شده توسط هوش مصنوعی و نیز انسان ها به 500 فرد که شامل 30 متخصص شعر بودند،  نشان داده شد. عجیب اینکه بیشتر این افراد نتوانستند تفاوت بین شعرهای سروده شده توسط انسان و نیز هوش مصنوعی را تشخیص دهند. در نهایت باید گفت که برخی از شعرهای سروده شده توسط این هوش مصنوعی مضحک بودند و البته برخی دیگر جالب و پیچیده به نظر می رسیدند.

 

 

منبع: دیجیاتو